Velký stan – šapito

tent – big top

velkoplošný stan, který Vám nabízíme, je pro všechny druhy zastřešení, různé akce, divadlo, oslavy, dětské programy, školení, koncerty, svatby…může být oválné i kruhové, může se úplně zavřít, nebo částečně, či zcela otevřít…máme i vybavení do stanu – podlahu, topení, osvětlení, sezení atd….můžeme ho kotvit, nebo dát zátěže…také uspůsobit pro jakékoliv téma akce…dát loga, reklamu, nápisy apod…

A large tent that gives you a chance is for all kinds of roofing, various events, theater, celebrations, children’s programs, training, concerts, weddings… can be oval or round, can be completely closed, or it is possible to open … even equipment to the tent – floor, heating, lighting, seating, etc …. we can anchor it or put heavy loads … have a successful effect on your theme … upload logos, advertising, signs, etc …